Chronić swoją psychikę

Chronić swoją psychikę

W najprostszy sposób higienę psychiczną można zdefiniować jako szczęście. Człowiek, który potrafi dążyć do realizacji swoich celów poprzez pokonywanie przeszkód, a jednocześnie umie doceniać to co już udało mu się osiągnąć, jest zadowolony. Można powiedzieć, że jego psychika działa jak należy. Niestety, z dbaniem o zdrowie psychiczne jest więcej problemów niż z troską o ciało. Przede wszystkim, nie uczy się tego wprost. O ile nawyki wykonywania pewnych czynności kształtowane są od małego, o tyle z budowaniem silnej, odpornej osobowości nie jest tak prosto. Szczególny problem mają na tym polu ludzie, którzy wychowywali się w rodzinach dysfunkcyjnych. Bardzo często mają oni problemy z postrzeganiem swojej osoby, a także budowaniem relacji i związków z innymi członkami społeczeństwa. Jeżeli do tego dołączy nieumiejętność rozwiązywania problemów, przed którymi taka jednostka stale ucieka, to o zdrowiu psychicznym nie może być mowy. Na szczęście wszystko jest do naprawienia. Czasami potrzeba po prostu więcej wysiłku. Podstawą wszelkiego działania w imię mocniejszej psychiki, ale także sprawniej działającego ciała, jest akceptacja siebie. Poza tym konieczne jest wskazanie sobie swoich celów. Bez ich znajomości można krążyć w kółko lub naprawdę się zagubić wśród małych wyzwań codzienności.