Dostępność służby zdrowia

Dostępność służby zdrowia

W epoce najnowszych odkryć naukowych, uprzemysłowienia i światowego handlu wydawałoby się, że każdy obywatel jest nie tylko wolny i może pracować dla państwa, ale też opieka społeczna może zrobić coś dla obywatela. Jednym z wyznaczników jakości życia w społeczeństwie, jest dostępność służby zdrowia. Niestety, w wielu krajach kształtuje się ona na bardzo niskim poziomie. Często w dużych miastach brakuje szpitali. Nawet jeśli ich ilość jest wystarczająca, liczba wolnych łóżek nie ma absolutnie pokrycia w liczbie czekających na leczenie pacjentów. Warto podkreślić, że nie są to osoby, które chcą trafić do szpitala, ponieważ nie czują się dobrze we własnym domu. Chodzi o prawdziwie potrzebujących. Niestety zdarza się, że pacjenci skarżący się na silne bóle, symptomy zawałowe czy niezwykle wysokie ciśnienie są odsyłani z izby przyjęć do domu, ponieważ w szpitalu nie ma miejsca. Walkę o zdrowie wielu przegrywa, nawet gdy uda im się dostać na oddział lub do specjalisty. Często brakuje urządzeń pomiarowych czy sprzętu diagnostycznego, potrzebnych do przeprowadzenia rzetelnych badań i ustalenia przyczyny zachorowania. Niekiedy również obsługa personelu medycznego zdradza rażący brak kompetencji, co sprawia, że ogólny obraz służby zdrowia przedstawia się jako źle funkcjonujący, sparaliżowany biurokracją mechanizm.