Pozytywne nastawienie w walce o zdrowie

Pozytywne nastawienie w walce o zdrowie

Choć mówi się, że w zdrowym ciele tkwi zdrowy duch, zasadę tę można odwrócić. Pozytywne, pogodne nastawienie potrafi pomóc nawet w najcięższej chorobie. Nie bez znaczenia jest fakt, że medycyna coraz częściej zwraca uwagę na powiązania pomiędzy naszym charakterem, umysłem czy stanem emocjonalnym, a pracą konkretnych organów ciała. Wielokrotnie przeprowadzane badania wykazują, że wszystkie grupy pacjentów czuły się lepiej, gdy w czasie leczenia zadbano o ich komfort, a także zapewniono im opiekę psychologa. Opinie i rady lekarskie w tym względzie są jednoznaczne – należy pielęgnować pozytywne nastawienie. Samo postrzeganie choroby nie jako wyroku śmierci, ale przejściowej słabości, pomaga skupić się na jasnych stronach życia i nie jednej osobie uratowało już skórę. Choć wydaj się, że to niewiele, każda bliska osoba może pomóc choremu rozwijać optymizm. Często wystarczą po prostu miłe słowa i gesty, wysłuchanie zwierzeń i rozsądne odpowiedzi, by podnieść kogoś na duchu. Lekarze i personel pielęgniarski przechodzą specjalistyczne szkolenia, na których uczą się, jak rozmawiać z chorymi, aby nie pogłębić w nich negatywnych emocji, a raczej skupić się na dodatnich stronach sytuacji. Z podobnego powodu nie zawsze na życzenie rodziny pacjent jest informowany o ciężkim zachorowaniu, na przykład nowotworze.