Stymulacja dzieci z MPDz metodą NDT-Bobath

Stymulacja dzieci z MPDz metodą NDT-Bobath

Metoda Bobath poza metodą Vojty jest jedną z najpopularniejszych oraz najlepszych metod leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zajmuje się przede wszystkim diagnostyką oraz rehabilitacją noworodków i niemowląt pod kątem asymetrii ułożenia, asymetrii czaszki, zaburzeniami napięcia mięśniowego, problemami rozwojowymi wcześniaków, zaburzeniami rozwoju ruchowego oraz diagnostyką i terapią problemów neurologicznych, a także wielu innych zaburzeń. Leczenie polega przede wszystkim na
wpływaniu na napięcie mięśniowe poprzez zmniejszanie napięcia wzmożonego i zwiększanie obniżonego, co możliwe jest dzięki stosowaniu pewnych technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia. Leczenie ma za zadanie również zahamowanie niepoprawnych odruchów oraz wyzwalanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych, co jest możliwe dzięki wspomaganiu i prowadzeniu ruchu z kluczowych punktów tj. z głowy, obręczy barkowej oraz obręczy miednicznej a także utrwalanie oraz wykorzystywanie zdobytych umiejętności ruchowych w czynnościach dnia codziennego.
Najbardziej charakterystycznymi dla metody Bobath jest zastosowanie sporej liczby odruchów, pewnej formy ułatwiania ruchów oraz następstwa prawidłowego rozwojowego prowadzonych ćwiczeń. Hamowanie nieprawidłowych odruchów i prawidłowy rozkład napięcia mięśni osiągać można przez odpowiednie ułożenie dziecka przede wszystkim głowy, szyi, oraz obręczy barkowej i biodrowej.